Đài phát thanh Từ Sơn | Thời sự tổng hợp
Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tin bài phản ánh

Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

        Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Trường ĐH TDTT đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên, SV, VĐV nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

        Trường ĐH TDTT Bắc Ninh  là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành đội ngũ cán bộ Thể dục thể thao có trình độ đại học và trên đại học, vận động viên các môn thể thao cung cấp cho khu vưc Miền Bắc cũng như cả nước. Cùng với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, đào tạo vận động viên TDTT, Trường còn là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TDTT. Từ năm 2016 đến nay nhà trường được giao thêm nhiệm vụ là trung tâm giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh và một số trường tại Hà Nội.

        Đảng bộ Trường TDTT Bắc Ninh hiện có 170 đảng viên, được tổ chức thành 10 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 1 Chi bộ Đảng sinh viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó xác định đẩy mạnh thực hiện CT 05-CT/TW của Bộ Chính trị là giải pháp quan trọng. Do vậy ngay sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban tuyên giáo Thị ủy Từ Sơn, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho BCH Đảng bộ nhà trường triển khai việc học tập nội dung Chỉ thị 05-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo, tổ chức cho 100% đảng viên của Đảng bộ đăng ký thực hiện tốt những nội dung của Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. Ngoài ra trong Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của Đảng bộ đều có nội dung cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Đảng cấp trên đến từng Chi bộ; yêu cầu các Chi bộ phổ biến quán triệt các nội dung đó đến từng đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể chính trị do Chi bộ quản lý và lãnh đạo. Trong các hoạt động chào cờ hàng tuần của học sinh, sinh viên; lễ chào cờ hàng tháng của toàn trường, các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ 2 lần/ tháng của cán bộ, giáo viên nhà trường đều tổ chức lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phòng Hành chính Tổng hợp nhà trường tổ chức tuyên truyền bằng bảng điện tử, bằng các khẩu hiệu, pano, áp phích tại các khu vực trung tâm của nhà trường; các buổi phát thanh thông qua hệ thống đài truyền thanh tại khu vực KTX cho sinh viên nhân các ngày lễ, các ngày kỷ niệm truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, trong định kỳ sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc, các Chi bộ đều nghiên cứu các nội dung cơ bản trong cuốn Thông tin sinh hoạt Chi bộ do Tỉnh ủy phát hành và có đề cập việc phổ biến các nội dung có liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các nội dung yêu cầu cần quán triệt của Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị.

       Đ/c Đặng Đình Minh- Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cho biết: Để thực hiện tốt CT 05, Đảng bộ nhà cũng trường thường xuyên rà soát, xây dựng và bổ sung những quy định đối với từng chức danh, vị trí làm việc và cho xuất bản 2 cuốn sách (lưu hành nội bộ) quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc trong Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Chỉ đạo việc nghiên cứu và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp. Đến nay nhà trường đã có 3 bộ tiêu chí đánh giá đối với chức danh cán bộ quản lý; đánh giá giảng viên; đánh giá viên chức, người lao động theo từng lĩnh vực hoạt động. Năm 2016, Đảng bộ trường đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương làm việc; công tác an ninh trật tự - vệ sinh môi trường”. Tập trung chấn chỉnh lề lối, kỷ cương làm việc của từng chức danh nghề nghiệp trong trường. Đến tháng 4/2017, Đảng bộ lại tiếp tục cho xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao nhận thức, tăng cường đẩy mạnh kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường”, tập trung nêu cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường. Đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ quản lý, trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện các nội quy, quy chế nhà trường, hình thành phong cách làm việc dân chủ có kỷ cương, kỷ luật.

         Qua các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường đã có 2 công trình nghiên cứu với chủ đề “Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch HCM” được đánh giá cao; Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 55 năm làm theo lời Bác” thu hút trên 2.500 bài dự thi. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và SV, VĐV Nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống. Điều đó không chỉ thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, mà còn góp phần xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, so với thời điểm trước khi thực hiện Chỉ thị 03 cũng như Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường có sự chuyển biến rõ rệt về lập trường, tư tưởng; có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo; mẫu mực về đạo đức, lối sống; tâm huyết, gắn bó với Nhà trường, thực sự là tấm gương để SV, VĐV noi theo.

        với những kết quả đạt được, năm 2017 Đảng bộ nhà trường vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Phát huy những thành tích đó, trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững thành tích Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện./

 

                                                                                                          H.Ngát - Đài Từ Sơn

Các tin khác

Đang cập nhật nội dung