Đài phát thanh Từ Sơn | Thời sự tổng hợp
Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 * * * Từ Sơn thiết thực thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện - nay là thị xã Từ Sơn (01/9/1999 - 01/9/2019)

Tin bài phản ánh

Một số hình ảnh Lễ giao nhận quân năm 2019

 

 

Đoàn Chủ tịch Lễ giao nhận quân năm 2019

 

 

Các Tân Binh sẵn sàng chuẩn bị về các đơn vị nhận quân

 

 

Lãnh đạo tỉnh, thị xã tặng hoa các Tân Binh trước giờ  lên đường

 

Đồng chí chủ tịch UBND thị xã nổi hồi trồng ra quân năm 2019

 

Thực hành giao quân về các đơn vị  nhận quân

 

Tân Binh chia tay người thân lên đường làm nghĩa vụ quân sự

 

 

Chúc các Tân Binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

 

Các tin khác

Đang cập nhật nội dung