Đài phát thanh Từ Sơn | Thời sự tổng hợp
Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tin bài phản ánh

Từ Sơn qua 20 năm thực hiện pháp lệnh Dự bị động viên

     Với đặt thù là địa bàn cửa ngõ của phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thị xã Từ Sơn luôn đạt được tốc độ phát triển kinh tế cao, tình hình ANCT-TTATXH cơ bản ổn định, Quốc phòng an ninh được giữ vững. Nhiệm vụ QPĐP luôn được quan tâm và hoàn thành tốt, đặc biệt là việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã đi vào ổn định, mang tính vững chắc.

 

     Từ khi có Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV năm 1996 đến nay, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức học tập, nghiên cứu Pháp lệnh về lực lượng DBĐV cho 100% cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã. Cụ thể trong 20 năm qua thị xã đã tổ chức học tập bồi dưỡng cho 250 đồng chí là cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, ngành của thị xã, 2.874 cán bộ, đảng viên ở cơ sở, 1.931 lượt cán bộ chỉ huy quản lý đơn vị DBĐV, 5.443 quân nhân dự bị về Pháp lệnh lực lượng DBĐV và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.
         Việc thực hiện công tác đăng ký quản lý quân nhân dự bị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm, Ban CHQS thị xã với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS thị xã đều có kế hoạch và duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ đăng ký, quản lý QNDB. Phối hợp với các đơn vị có quân nhân xuất ngũ về địa phương để tổ chức đón tiếp và đăng ký tập trung vào ngạch dự bị; thực hiện nghiêm phân cấp đăng ký, quản lý QNDB từ thị xã tới cơ sở xã, phường. Hàng năm có rà soát, bổ sung kịp thời, duy trì quản lý theo phân cấp, đúng quy định.
         UBND thị xã chỉ đạo Ban CHQS thị xã và các cơ quan, đơn vị cơ sở xã, phường rà soát nắm chắc thực lực nguồn DBĐV, phân loại chuyên nghiệp quân sự để giao chỉ tiêu và tổ chức sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV bảo đảm đủ số lượng, thực hiện nguyên tắc, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự gắn với gần, gọn địa bàn. Hàng năm phối hợp với các đơn vị DBĐV tổ chức phúc tra, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện danh sách biên chế, hồ sơ, lệnh gọi, sẵn sàng thực hiện lệnh huy động của trên. Nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy trong thực hành động viên và sự phối hợp của các cấp, các ngành của thị xã, các cơ sở với đơn vị DBĐV. Trong 20 năm qua thị xã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự các bước, đúng thời gian, địa điểm; thực hành huấn luyện, kiểm tra SSĐV đúng kế hoạch, đủ nội dung chương trình, an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Kết quả huấn luyện các năm đều đạt khá.
         Cùng với đó, Đảng ủy quân sựthị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sắp xếp, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đơn vị DBĐV. Nắm chắc số, chất lượng SQDB, sắp xếp bổ nhiệm kịp thời các chức danh biên chế trong các đơn vị DBĐV. Phối hợp với đơn vị nhận nguồn tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DBĐV. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ động viên hàng năm là 1 tiêu chuẩn đánh giá nhận xét các đơn vị cơ sở.
Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với QNDB và gia đình QNDB được thực hiện đầy đủ nghiêm túc, QNDB khi tham gia huấn luyện, kiểm tra SSĐV được bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn trong khi thực hiện nhiệm vụ, được thanh toán kịp thời, đúng chế độ phụ cấp, trợ cấp gia đình và các mặt bảo đảm khác theo pháp lệnh DBĐV. Duy trì quản lý theo phân cấp, đúng quy định để sẵn sàng huy động lực lượng DBĐV khi có lệnh. Ban CHQS thị xã cũng làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Một số đơn vị thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng DBĐV có Tân Hồng, Đình Bảng, xã Phù Chẩn, phường Đồng Nguyên, Đồng Kỵ, xã Tam Sơn…
Có thể thấy pháp lệnh về lực lượng DBĐV ra đời là cụ thể hoá quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nghệ thuật, đường lối chiến tranh nhân dân, là cơ sở pháp lý cao nhất thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy trong những năm tới, thị xã Từ Sơn tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân với quân số thường trực thích hợp, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, với lực lượng DBĐV hùng hậu, có sức chiến đấu cao”, sẵn sàng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thị xã ngày càng  vững mạnh./.
          

Thu Thủy

Đài PT Từ Sơn

                                                             

                                                                                                                         

 

 

 

Các tin khác

Đang cập nhật nội dung